Primer – enačba z ulomkom

Razlaga 2min 5s

Primer – enačba z ulomkom

Razlaga 2min 5s

ENAČBA Z ULOMKOM

Linearno enačbo pogosto srečamo v matematiki, saj predstavlja osnovno strukturo, ki je temelj za nadaljnje razumevanje matematičnih konceptov. Ta tip enačb se v osnovi izraža kot enakost dveh izrazov, kjer je vsaj eden izmed njih linearen. Linearen izraz je tisti, ki vsebuje spremenljivko, običajno označeno kot ‘x’, in se pojavlja v najpreprostejši obliki, to je brez kvadratov, korenov ali drugih višjih potenc.

V linearnih enačbah lahko kot del izraza nastopajo tudi ulomki. V tem primeru govorimo o linearni enačbi z ulomkom. Ulomek je matematični izraz, ki predstavlja deljenje, kjer imamo števec in imenovalec. Števec je število nad črto, imenovalec pa število pod črto. Pri reševanju linearnih enačb z ulomki je pomembno, da znamo ulomke ustrezno poenostaviti in manipulirati z njimi, da pridemo do pravilne rešitve.

Ena izmed ključnih strategij pri reševanju takih enačb je najprej poenostaviti ulomke, če je to mogoče. To lahko storimo tako, da poiščemo največji skupni delitelj števca in imenovalca in s tem poenostavimo ulomek. Naslednji korak je, da se osredotočimo na izolacijo spremenljivke. To pomeni, da s pomočjo algebrskih operacij – seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja – enačbo preoblikujemo tako, da na eni strani enačbe ostane samo spremenljivka.

Pri delu z ulomki v enačbah je pomembno biti pozoren na pravila množenja in deljenja. Posebno pozornost je treba posvetiti množenju oziroma deljenju celotne enačbe z ulomkom, saj moramo to operacijo izvesti na obeh straneh enačbe.

Primer:

Rešimo enačbo: (3x ulomljeno z 4)+2=5.

Prvi korak je, da odštejemo 2 od obeh strani, da izoliramo ulomek: (3x ulomljeno z 4)​=3.

Nato pomnožimo obe strani enačbe s 4, da se znebimo imenovalca: 3x=12.

Zadnji korak je, da delimo obe strani z 3, da dobimo vrednost spremenljivke x: x=4.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij