Matrike – uvod

Razlaga 3min 56s

Matrike – uvod

Razlaga 3min 56s

Matrika je matematična struktura, ki se predstavlja v obliki pravokotne razpredelnice števil ali simbolov, razporejenih v vrstice in stolpce. Matrike so osnovno orodje v linearni algebri in imajo široko uporabo v različnih matematičnih, znanstvenih in inženirskih disciplinah.

OSNOVNE DEFINICIJE

  • Elementi matrike: Posamezna števila ali simboli v matriki se imenujejo elementi.
  • Dimenzija matrike: Število vrstic in stolpcev v matriki določa njeno dimenzijo, ki se običajno izraža kot m×n, kjer je m število vrstic in n število stolpcev.
  • Kvadratna matrika: Matrika, ki ima enako število vrstic in stolpcev (m=n).
  • Diagonala matrike: Niz elementov matrike, ki se razteza od zgornjega levega do spodnjega desnega kota.
  • Enotska matrika: Kvadratna matrika, kjer so vsi elementi na glavni diagonali enaki 1, vsi ostali elementi pa so 0.

OPERACIJE Z MATRIKAMI

  • Seštevanje in odštevanje: Matrike se seštevajo ali odštevajo po elementih, pri čemer morajo biti matrike enakih dimenzij.
  • Množenje: Produkt dveh matrik je nova matrika, kjer se elementi izračunajo kot vsota produktov ustreznih elementov vrstic prve matrike in stolpcev druge matrike.
Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app