Izvor algebre

Razlaga 4min 14s

Izvor algebre

Razlaga 4min 14s

IZVOR ALGEBRE

Algebra je veja matematike, ki se ukvarja s številskimi izrazi, simboli in pravili za manipulacijo s temi simboli. Njeni začetki segajo tisočletja nazaj in so tesno povezani z razvojem človeške civilizacije.

Zgodovina algebre se začne v starodavnih civilizacijah, kot so Babilon, Egipt in Indija, kjer so matematiki uporabljali preproste algebraične tehnike za reševanje praktičnih problemov, kot so trgovina, merjenje zemljišč in astronomska opazovanja. Babilonski matematiki so znali reševati linearne in kvadratne enačbe ter so razvili sistem, ki je omogočal zapletenejše računanje.

Vendar se pravo rojstvo algebre pripisuje perzijskemu matematiku in astronomu Al-Khwarizmiju v 9. stoletju. Njegovo delo “Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala” (Knjiga o obnavljanju in uravnoteženju) je dalo ime algebri in opisalo metode reševanja linearnih in kvadratnih enačb, kar je postalo temelj za nadaljnji razvoj te discipline. V svojem delu je Al-Khwarizmi uporabil besede in simbole za opisovanje matematičnih operacij, kar je bila revolucionarna sprememba v primerjavi z geometrijskimi pristopi, ki so jih uporabljali v antiki.

V srednjem veku so algebra in druga matematična znanja prešla v Evropo, predvsem preko islamskih učenjakov in prevodov Al-Khwarizmijevega dela. To je sprožilo razvoj matematike v Evropi in vodilo do renesančnih inovacij.

V naslednjih stoletjih so različni matematiki, kot so Leonardo Fibonacci, René Descartes in Isaac Newton, prispevali k razvoju algebre. Descartes je na primer uvedel koncept koordinatnega sistema, ki povezuje algebro in geometrijo, Newton pa je razvil metode za reševanje enačb s pomočjo neskončnih vrst.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij