Preprosta enačba v enem koraku 1

Razlaga 3min 58s

Preprosta enačba v enem koraku 1

Razlaga 3min 58s

PREPROSTA ENAČBA V ENEM KORAKU

Matematika je polna raznolikih konceptov, ki pomagajo razumeti in reševati različne probleme. Eden od osnovnih konceptov je reševanje enačb, zlasti tistih, ki jih lahko rešimo v enem koraku. Ti so temelj matematičnega razumevanja in so ključni pri gradnji nadaljnjega matematičnega znanja.

Pri obravnavi enačb, ki se rešijo v enem koraku, je pomembno razumeti, kaj je enačba. Eno izmed osnovnih pravil pravi, da je enačba matematična izjava, ki izraža enakost dveh izrazov. Vsebuje lahko spremenljivke, števila in različne matematične operacije, kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

V osnovi gre za iskanje vrednosti spremenljivke, ki izpolnjuje dano enačbo. To pomeni, da moramo najti število, ki, ko ga postavimo namesto spremenljivke, naredi levo in desno stran enačbe enaki.

Enačbe v enem koraku običajno vsebujejo eno osnovno operacijo. Na primer, če imamo enačbo tipa x + a = b, kjer sta ‘a’ in ‘b’ znani števili, je naš cilj izolirati spremenljivko x. To storimo tako, da od obeh strani enačbe odštejemo ‘a’. Tako dobimo x = b – a.

Podobno, če imamo enačbo x – a = b, dodamo ‘a’ na obeh straneh, da izoliramo x. V primeru množenja ali deljenja je postopek enak, le da uporabljamo obratno operacijo (deljenje namesto množenja in obratno).

Pomembno je razumeti, da moramo pri vsakem koraku ohraniti ravnovesje enačbe. Kar naredimo na eni strani, moramo narediti tudi na drugi.

PRIMER:

Rešimo enačbo 3x = 15.

Da bi našli x, moramo obeh straneh enačbe izvesti operacijo, ki nevtralizira množenje s 3. To je deljenje s 3.

Torej, 3x / 3 = 15 / 3.

x = 5.

S tem smo našli, da je vrednost x v tej enačbi 5.

Linearne enačbe
57 Razlag 3h 56min
Grafi linearnih enačb in neenačb
52 Razlag 4h 24min
Sistemi enačb in neenačb
35 Razlag 2h 43min
Funkcije - algebra
40 Razlag 2h 45min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij