Matematika je jezik vesolja

Asociativnostni zakon za množenje

)

Zakon asociativnosti velja tudi za množenje. Faktorje lahko združujemo poljubno.

 

(a * b) * c = a * (b * c)

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Osnovno množenje

Množenje s pomočjo mreže

Asociativnostni zakon za seštevanje


Distributivnostni zakon »

« Komutativnostni zakon za množenje

No comments yet.

Leave a Reply