Matematika je jezik vesolja

Bernoullijevo zaporedje neodvisnih poskusov

Verjetnost 51 – met kocke 7-krat »

« Verjetnost 50 – izračun iskane verjetnosti

No comments yet.

Leave a Reply