Matematika je jezik vesolja

Kvadratna funkcija – uvod

Kvadratna funkcija – uvod

Kvadratna funkcija – teme

Kvadratna funkcija – teme

Kvadratna funkcija – ničle

Kvadratna funkcija – ničle

Kvadratna funkcija – zapis enačbe

Kvadratna funkcija – zapis enačbe

Kvadratna funkcija – primer

Kvadratna funkcija – primer

Razstavljanje kvadratne enačbe 1

Razstavljanje kvadratne enačbe 1

Razstavljanje kvadratne enačbe 2

Razstavljanje kvadratne enačbe 2

Razstavljanje kvadratne enačbe 3

Razstavljanje kvadratne enačbe 3

Razstavljanje kvadratne enačbe 4

Razstavljanje kvadratne enačbe 4

Razstavljanje kvadratne enačbe 5

Razstavljanje kvadratne enačbe 5

Razstavljanje kvadratne enačbe 6

Razstavljanje kvadratne enačbe 6

Preprost graf kvadratne enačbe

Preprost graf kvadratne enačbe

Razstavljanje kvadratnega izraza

Razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 1 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 1 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 2 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 2 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 3 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 3 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 4 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 4 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 5 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 5 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 6 – razstavljanje kvadratnega izraza

Vaja 6 – razstavljanje kvadratnega izraza

Zakaj sploh razstavljamo kvadratni izraz?

Zakaj sploh razstavljamo kvadratni izraz?