Matematika je jezik vesolja

Znanstveni zapis – primer 2

Znanstveni zapis – primer 2

Množenje v znanstvenem zapisu

Množenje v znanstvenem zapisu

Stolpčni grafikon

Stolpčni grafikon

Linijski grafikon

Linijski grafikon

Strukturni krog

Strukturni krog

Histogram

Histogram

Drevesasti ali steblasti grafikon – stem-and-leaf

Drevesasti ali steblasti grafikon – stem-and-leaf

Piktogram

Piktogram

Zavajajoči in nepravilni grafikoni

Zavajajoči in nepravilni grafikoni

Komutativni zakon za seštevanje

Komutativni zakon za seštevanje

Zakon o zamenjavi: a + b = b + a
Komutativni zakon za seštevanje – primer

Komutativni zakon za seštevanje – primer

Zakon o zamenjavi: a + b = b + a
Komutativni zakon za množenje

Komutativni zakon za množenje

Zakon o zamenjavi: a x b = b x a
Asociativni zakon za seštevanje

Asociativni zakon za seštevanje

Zakon o združevanju: ( a + b ) + c = a + ( b + c )
Asociativni zakon za množenje

Asociativni zakon za množenje

Zakon o združevanju: ( a x b ) x c = a x ( b x c )
Distributivnostni zakon

Distributivnostni zakon

Zakon o razčlenjevanju: ( a + b ) x c = ac + bc