Matematika je jezik vesolja

Deljenje

Deljenje

Večkratnik in delitelj sta med seboj zelo povezana. PRIMER: 8 lahko delimo z 1, 2, 4 in 8. Rečemo lahko, da je 8 večkratnik števil 1, 2, 4, 8 in da so 1, 2, 4, 8 delitelji števila 8. Zelo pomembno je, da razumete to razliko!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Množenje Deljenje ...
Kaj je relacija deljivosti?

Kaj je relacija deljivosti?

Naravno število m je delitelj naravnega števila n, če obstaja naravno število k, da velja: n = k * m n – deljenec m – delitelj k – kvocient Kadar delimo neko naravno število z drugim naravnim številom, se deljenje izide ali pa ...
Zapis vseh deliteljev nekega števila

Zapis vseh deliteljev nekega števila

Če med seboj množimo določene delitelje nekega števila a bo produkt vedno število a.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Kriteriji deljivosti
Ali je izraz deljiv?

Ali je izraz deljiv?

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Relacija deljivosti – primer

Relacija deljivosti – primer

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Deljenje izrazov 1

Deljenje izrazov 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Deljenje izrazov 2

Deljenje izrazov 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 1
Deljenje izrazov 3

Deljenje izrazov 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 2
Deljenje izrazov 4

Deljenje izrazov 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 3
Deljenje izrazov 5

Deljenje izrazov 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 4
Kdaj lahko delimo z 2, 5 in 10?

Kdaj lahko delimo z 2, 5 in 10?

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enice, desetice, stotice, tisočice … Če je mesto enice deljivo z 2, je tudi celotno število deljivo z 2. Če je mesto enice deljivo s 5, je tudi celotno število deljivo s 5. Če je na ...
Kdaj lahko delimo s 3 in 9?

Kdaj lahko delimo s 3 in 9?

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enice, desetice, stotice, tisočice … Število je deljivo s 3, če je s 3 deljiva vsota njegovih števk. Število je deljivo z 9, če je s 9 deljiva vsota njegovih števk. PRIMER: Zanima ...
Kdaj lahko delimo s 6?

Kdaj lahko delimo s 6?

Števila pišemo tako, da od desne proti levi zapisujemo enice, desetice, stotice, tisočice … Naravno število je deljivo s 6, če je deljivo z 2 in deljivo s 3.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Prepoznavanje ...
Določanje vrednosti za deljivost

Določanje vrednosti za deljivost

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Iskanje deliteljev števila
Desetiški in dvojiški sestav

Desetiški in dvojiški sestav

(tukaj bo pretvornik/kalkulator in navodilo za uporabo) POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Kriteriji deljivosti
Zapis števila v dvojiškem sestavu

Zapis števila v dvojiškem sestavu

(tukaj bo pretvornik/kalkulator in navodilo za uporabo) POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Desetiški in dvojiški sestav Zapis števila v desetiškem sestavu
Zapis števila v desetiškem sestavu

Zapis števila v desetiškem sestavu

(tukaj bo pretvornik/kalkulator in navodilo za uporabo) POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Desetiški in dvojiški sestav Zapis števila v dvojiškem sestavu
Praštevila

Praštevila

Praštevila so števila, ki imajo natanko dva delitelja; 1 in samega sebe. Praštevil je neskončno mnogo. Vsa naravna števila lahko po številu deliteljev, razdelimo v tri skupine: Število 1, ker ima samo enega delitelja – samega sebe. Praštevila, ...
Osnovni izrek aritmetike

Osnovni izrek aritmetike

Vsako naravno število lahko na en sam način zapišemo kot produkt potenc s praštevilskimi osnovami. Osnove dobimo tako, da število razbijemo na prafaktorje oz. naredimo praštevilski razcep.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Praštevila Deljenje Sestavljena ...
Razcep na prafaktorje

Razcep na prafaktorje

Razcep na prafaktorje ali tudi praštevilski razcep je metoda s katero ugotovimo produkt praštevil, ki sestavljajo določeno naravno število.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Praštevila Deljenje Prepoznavanje praštevil