Matematika je jezik vesolja

Največji skupni delitelj

Največji skupni delitelj

Pri konceptu največjega skupnega delitelja je pomembno, da razumemo kaj pomeni delitelj. Največji skupni delitelj števil a in b je največje število, ki deli hkrati število a in b. To število označimo z D(a,b). Števili a in b, pri katerih je največji ...
Najmanjši skupni večkratnik

Najmanjši skupni večkratnik

Pri konceptu najmanjšega skupnega večkratnika je pomembno, da razumemo kaj pomeni večkratnik. Najmanjši skupni večkratnik števil a in b je najmanjše število od tistih, ki so delljiva s številoma a in b. To število označimo z v(a,b). Velja ...
Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik – naloga

Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik – naloga

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Evklidov algoritem

Evklidov algoritem

Največji skupni delitelj danih števil a in b je zadnji od 0 različni ostanek pri deljenju v Evklidov algoritem.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 1

Primer 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 2

Primer 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 3

Primer 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 4 – tuji števili

Primer 4 – tuji števili

Števili a in b, pri katerih je največji skupni delitelj 1, sta tuji števili. POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 5 – popolno število

Primer 5 – popolno število

 Popolno število poiščemo tako, da najprej izračunamo njegove prave delitelje. To so delitelji, ki so manjši od danega števila. Če je vsota pravih deliteljev enaka prvotnemu številu, je to število popolno število. POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep ...
Primer 6 – prijateljska števila

Primer 6 – prijateljska števila

Če je vsota pravih deliteljev števila a enaka številu b in , če je vsota pravih deliteljev števila b enaka številu a, sta a in b prijateljski števili. POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 7

Primer 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik
Primer 8

Primer 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Razcep na prafaktorje Največji skupni delitelj Najmanjši skupni večkratnik