Matematika je jezik vesolja

Deljenje

Deljenje

Večkratnik in delitelj sta med seboj zelo povezana. PRIMER: 8 lahko delimo z 1, 2, 4 in 8. Rečemo lahko, da je 8 večkratnik števil 1, 2, 4, 8 in da so 1, 2, 4, 8 delitelji števila 8. Zelo pomembno je, da razumete to razliko!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Množenje Deljenje ...
Kaj je relacija deljivosti?

Kaj je relacija deljivosti?

Naravno število m je delitelj naravnega števila n, če obstaja naravno število k, da velja: n = k * m n – deljenec m – delitelj k – kvocient Kadar delimo neko naravno število z drugim naravnim številom, se deljenje izide ali pa ...
Zapis vseh deliteljev nekega števila

Zapis vseh deliteljev nekega števila

Če med seboj množimo določene delitelje nekega števila a bo produkt vedno število a.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Kriteriji deljivosti
Ali je izraz deljiv?

Ali je izraz deljiv?

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Relacija deljivosti – primer

Relacija deljivosti – primer

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Deljenje izrazov 1

Deljenje izrazov 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Izrazi in faktorizacija
Deljenje izrazov 2

Deljenje izrazov 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 1
Deljenje izrazov 3

Deljenje izrazov 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 2
Deljenje izrazov 4

Deljenje izrazov 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 3
Deljenje izrazov 5

Deljenje izrazov 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Deljenje Kaj je relacija deljivosti? Deljenje izrazov 4