Matematika je jezik vesolja

Kaj je funkcija?

Kaj je funkcija?

Primer funkcije

Primer funkcije

Grafi linearnih enačb in neenačb

Preden nadaljujete s poglavjem je zelo pomembno, da si pogledate serijo o grafih linearnih enačb in neenačb.    
Desmos.com za risanje funkcij

Desmos.com za risanje funkcij

var elt = document.getElementById('calculator'); var calculator = Desmos.Calculator(elt, {expressionsCollapsed: false, menus: true, lockViewport: false}) calculator.setExpression({id:'graph1', latex:'y=kx+n'}); calculator.setExpression({id: ...
Definicijsko območje in zaloga vrednosti

Definicijsko območje in zaloga vrednosti

Graf funkcije

Graf funkcije

Ničla funkcije in začetna vrednost

Ničla funkcije in začetna vrednost

Neodvisna in odvisna spremenljivka

Neodvisna in odvisna spremenljivka

Injektivna in surjektivna funkcija

Injektivna in surjektivna funkcija

Bijektivna funkcija

Bijektivna funkcija

Razdalja med dvema točkama v ravnini

Razdalja med dvema točkama v ravnini

Razpolovišče daljice

Razpolovišče daljice

Obseg in ploščina trikotnika

Obseg in ploščina trikotnika

Linearna funkcija

Linearna funkcija

Graf linearne funkcije

Graf linearne funkcije

var elt = document.getElementById('calculator'); var calculator = Desmos.Calculator(elt, {expressionsCollapsed: false, menus: true, lockViewport: false}) calculator.setExpression({id:'graph1', latex:'y=kx+n'}); calculator.setExpression({id: ...
Diferenčni kvocient k

Diferenčni kvocient k

Ničla linearne funkcije

Ničla linearne funkcije

Konstantna funkcija

Konstantna funkcija

Naloga 1

Naloga 1

Naloga 2 – vzporedne premice

Naloga 2 – vzporedne premice

var elt = document.getElementById('calculator'); var calculator = Desmos.Calculator(elt, {expressionsCollapsed: false, menus: true, lockViewport: false})