Matematika je jezik vesolja

Krogla

Krogla

Polmer in prostornina

Polmer in prostornina

Površina krogle

Površina krogle

Včrtana krogla

Včrtana krogla

Površina krogle 2

Površina krogle 2

Polmer kocke iz volumna

Polmer kocke iz volumna

Površina iz prostornine

Površina iz prostornine

Mali krogelni krog

Mali krogelni krog