Matematika je jezik vesolja

Stožec

Stožec

Površina in prostornina 1

Površina in prostornina 1

Površina in prostornina 2

Površina in prostornina 2

Plašč v ravnini

Plašč v ravnini

Površina in prostornina 3

Površina in prostornina 3

Površina in prostornina 4

Površina in prostornina 4

Površina in prostornina 5

Površina in prostornina 5

Polmer osnovne ploskve

Polmer osnovne ploskve

Polmer osnovne ploskve 2

Polmer osnovne ploskve 2

Stranski rob

Stranski rob

Pri 1:55 je rezultat potrebno še koreniti! Postopek naprej je enak, samo upoštevajte, da je končni rezultat potem s = 7,69.
Stranski rob 2

Stranski rob 2

Obseg osnovne ploskve

Obseg osnovne ploskve

Osni presek

Osni presek

Središčni kot plašča

Središčni kot plašča

Naklonski kot stranskega roba

Naklonski kot stranskega roba

Razmerje osnovne ploskve in plašča

Razmerje osnovne ploskve in plašča

Središčni kot plašča 2

Središčni kot plašča 2

Prostornina stožca

Prostornina stožca

Prisekan stožec 1

Prisekan stožec 1

Prisekan stožec 2

Prisekan stožec 2