Matematika je jezik vesolja

Krog in krožnica

Krog in krožnica

Radiani in stopinje

Radiani in stopinje

Pretvorba v radiane

Pretvorba v radiane

Obodni in središčni kot

Obodni in središčni kot

Krožni izsek

Krožni izsek

Krožni odsek

Krožni odsek

Krožni kolobar

Krožni kolobar

Merjenje kotov v krogu – primeri

Merjenje kotov v krogu – primeri

Včrtan krog – naloga

Včrtan krog – naloga

Očrtan krog – naloga

Očrtan krog – naloga

Radiani

Radiani