Matematika je jezik vesolja

Absolutna vrednost kompleksnega števila

Absolutna vrednost kompleksnega števila

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kompleksna števila grafično Kaj je konjugirano kompleksno število? Konjugirano število v kompleksni ravnini
Naloga 1

Naloga 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Kaj je konjugirano kompleksno število?
Naloga 2

Naloga 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Absolutna vrednost kompleksnega števila
Naloga 3

Naloga 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Absolutna vrednost kompleksnega števila
Naloga 4

Naloga 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Absolutna vrednost kompleksnega števila
Naloga 5

Naloga 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Absolutna vrednost kompleksnega števila
Naloga 6

Naloga 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Absolutna vrednost kompleksnega števila
Naloga 7

Naloga 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Potence imaginarne enote i
Naloga 8

Naloga 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kompleksna števila grafično Kompleksna ravnina 1 Kompleksna ravnina 2
Naloga 9

Naloga 9

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kompleksna števila grafično Kompleksna ravnina 3 Kompleksna ravnina 4
Naloga 10

Naloga 10

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kompleksna števila grafično Kompleksna ravnina 5 Kompleksna ravnina 6