Matematika je jezik vesolja

Kaj so kompleksna števila?

Kaj so kompleksna števila?

Naravna števila, cela števila in racionalna števila so podmnožice realnih števil. Realna števila ležijo na številski premici. Elemente oz. števila iz vseh naštetih množic lahko prikažemo na številski premici. Na problem pa naletimo, če želimo ...
Kompleksna števila grafično

Kompleksna števila grafično

Imaginarna števila in število i

Imaginarna števila in število i

Število i in različni eksponenti

Število i in različni eksponenti

Negativno število pod korenom 1

Negativno število pod korenom 1

Negativno število pod korenom 2

Negativno število pod korenom 2

Kompleksna rešitev kvadratne enačbe

Kompleksna rešitev kvadratne enačbe

Kompleksna ravnina 1

Kompleksna ravnina 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Kompleksna ravnina 2

Kompleksna ravnina 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Kompleksna ravnina 3

Kompleksna ravnina 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Kompleksna ravnina 4

Kompleksna ravnina 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Kompleksna ravnina 5

Kompleksna ravnina 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Kompleksna ravnina 6

Kompleksna ravnina 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i