Matematika je jezik vesolja

Naloga 2

Naloga 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Potence imaginarne enote i
Naloga 3

Naloga 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Potence imaginarne enote i
Naloga 4

Naloga 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Potence imaginarne enote i
Naloga 5

Naloga 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Seštevnje kompleksnih števil Množenje kompleksnih števil Potence imaginarne enote i
Razstavljanje izrazov 1

Razstavljanje izrazov 1

Razstavljanje izrazov 2

Razstavljanje izrazov 2

Razstavljanje izrazov 3

Razstavljanje izrazov 3

Razstavljanje izrazov 4

Razstavljanje izrazov 4

Razstavljanje izrazov 5

Razstavljanje izrazov 5

Enačbe s kompleksnimi števili 1

Enačbe s kompleksnimi števili 1

Enačbe s kompleksnimi števili 2

Enačbe s kompleksnimi števili 2

Enačbe s kompleksnimi števili 3

Enačbe s kompleksnimi števili 3

Kaj je konjugirano kompleksno število?

Kaj je konjugirano kompleksno število?

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so kompleksna števila? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila

Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Kompleksna števila grafično Imaginarna števila in število i
Konjugirano število v kompleksni ravnini

Konjugirano število v kompleksni ravnini

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Kompleksna števila grafično Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila
Naloga 1

Naloga 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila Konjugirano število v kompleksni ravnini
Naloga 2

Naloga 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila Konjugirano število v kompleksni ravnini
Naloga 3

Naloga 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila Konjugirano število v kompleksni ravnini
Naloga 4

Naloga 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila Konjugirano število v kompleksni ravnini
Naloga 5

Naloga 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je konjugirano kompleksno število? Lastnosti konjugiranega kompleksnega števila Konjugirano število v kompleksni ravnini