Matematika je jezik vesolja

Kaj so cela števila?

Kaj so cela števila?

Cela števila so množica, ki vsebuje celotno množico naravnih števil. Poleg vseh naravnih števil pa v množici celih števil nastopajo tudi vse nasprotne vrednosti naravnih števil n. Na številski premici so naravna števila desno od izhodišča ...
Zakonitosti računanja s celimi števili

Zakonitosti računanja s celimi števili

a + 0 = a a + (-a) = 0 -(-a) = a -(a + b) = (-a) + (-b) 1 * a = a (-1) * a = -a 0 * a = 0 (-a)(-b) = ab, (-a)b = -(ab)   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so cela števila? Kaj je spremenljivka? Množenje – primeri
Poenostavljanje izraza 1

Poenostavljanje izraza 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 2

Poenostavljanje izraza 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 3

Poenostavljanje izraza 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 4

Poenostavljanje izraza 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Poenostavljanje izraza 5

Poenostavljanje izraza 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Izpostavljanje skupnega faktorja 1

Izpostavljanje skupnega faktorja 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Izpostavljanje skupnega faktorja 2

Izpostavljanje skupnega faktorja 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon
Izpostavljanje skupnega faktorja 3

Izpostavljanje skupnega faktorja 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje izraza Zakonitosti računanja s celimi števili Distributivnostni zakon