Matematika je jezik vesolja

Faktorizacija in pomembni izrazi

Faktorizacija in pomembni izrazi

Večraktnik števila a je vsota k enakih števil a: k * a = a + a + … + a Število k je koeficient števila a ali spremenljivke a. Zapisu, ki je sestavljen iz števil ali enočlenikov, med katerimi so lahko različne računske operacije (in ponekod ...
Kvadriranje 1

Kvadriranje 1

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje potenc
Kvadriranje 2

Kvadriranje 2

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje potenc
Potenciranje izrazov 1

Potenciranje izrazov 1

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje potenc
Potenciranje izrazov 2

Potenciranje izrazov 2

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje potenc
Potenciranje izrazov 3

Potenciranje izrazov 3

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje potenc
Vietovo pravilo

Vietovo pravilo

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Poenostavljanje izraza
Vietovo pravilo – dodatna razlaga

Vietovo pravilo – dodatna razlaga

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 1

Vietovo pravilo – primer 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 2

Vietovo pravilo – primer 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 3

Vietovo pravilo – primer 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 4

Vietovo pravilo – primer 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 5

Vietovo pravilo – primer 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 6

Vietovo pravilo – primer 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 7

Vietovo pravilo – primer 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Vietovo pravilo – primer 8

Vietovo pravilo – primer 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje s potencami Vietovo pravilo
Razstavljanje izraza 1

Razstavljanje izraza 1

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!                               Vietovo pravilo   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje ...
Razstavljanje izraza 2

Razstavljanje izraza 2

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!                               Vietovo pravilo   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje ...
Razstavljanje izraza 3

Razstavljanje izraza 3

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!                               Vietovo pravilo   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje ...
Razstavljanje izraza 4

Razstavljanje izraza 4

Pomembni izrazi, ki jih morate znati na pamet!                               Vietovo pravilo   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Faktorizacija in pomembni izrazi Pravila za računanje ...