Matematika je jezik vesolja

Pravila za računanje s potencami

Pravila za računanje s potencami

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 1

Potence 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 2

Potence 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 3

Potence 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 4

Potence 4

POPRAVEK: končni rezultat je 2^-1 ab^3.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 5

Potence 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 6

Potence 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 7

Potence 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 8

Potence 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 9

Potence 9

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 10

Potence 10

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 11

Potence 11

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 12

Potence 12

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 13

Potence 13

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 14

Potence 14

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Potence 15

Potence 15

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je potenca? Potence Potence in eksponenti
Decimalni zapis in desetiški ulomki

Decimalni zapis in desetiški ulomki

Ulomki, ki imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki. Tudi ulomki, ki jih lahko razširimo, da imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki. Decimalni ulomek ...
Periodična decimalna števila

Periodična decimalna števila

Ker niso vsi ulomki desetiški, jih ne moremo razširiti, da bi v imenovalcu imeli 10, 100, 1000 … Primer takega ulomka je   Če ga zapišemo kot decimalno število dobimo 0,3333333… To je število z neskončno decimalkami (številkami za ...
Periodično decimalno število kot ulomek

Periodično decimalno število kot ulomek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalna števila in ulomki Pretvorba ulomka na decimalno število Pretvorba decimalnega števila v ulomek
Naloga 1

Naloga 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalni zapis in desetiški ulomki Periodična decimalna števila Periodično decimalno število kot ulomek