Matematika je jezik vesolja

Decimalni zapis in desetiški ulomki

Decimalni zapis in desetiški ulomki

Ulomki, ki imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki. Tudi ulomki, ki jih lahko razširimo, da imajo imenovalce enake 10, 100, 1000, 10000, … so desetiški ali decimalni ulomki. Decimalni ulomek ...
Periodična decimalna števila

Periodična decimalna števila

Ker niso vsi ulomki desetiški, jih ne moremo razširiti, da bi v imenovalcu imeli 10, 100, 1000 … Primer takega ulomka je   Če ga zapišemo kot decimalno število dobimo 0,3333333… To je število z neskončno decimalkami (številkami za ...
Periodično decimalno število kot ulomek

Periodično decimalno število kot ulomek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalna števila in ulomki Pretvorba ulomka na decimalno število Pretvorba decimalnega števila v ulomek
Naloga 1

Naloga 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalni zapis in desetiški ulomki Periodična decimalna števila Periodično decimalno število kot ulomek
Naloga 2

Naloga 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalni zapis in desetiški ulomki Periodična decimalna števila Periodično decimalno število kot ulomek
Naloga 3

Naloga 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalni zapis in desetiški ulomki Periodična decimalna števila Periodično decimalno število kot ulomek
Naloga 4

Naloga 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Decimalni zapis in desetiški ulomki Periodična decimalna števila Periodično decimalno število kot ulomek