Matematika je jezik vesolja

Kaj so racionalna števila?

Kaj so racionalna števila?

Kadar računamo z naravnimi in celimi števili,  lahko pri določenih računih dobimo rezultate, ki ne spadajo v nobeno izmed naštetih množic. PRIMER: 3 : 6 = 0,5 Zato vpeljemo novo množico, v kateri so racionalna števila. Množico racionalni števil ...
Ulomki

Ulomki

Ulomek je oblika zapisa racionalnega števila. Imenovalec nam povej na koliko delov je razdeljena celota, števec pa koliko delov celote izberemo. Zapomnite si:  nima pomena oz. ni definirano  ničelni ulomek   Dva ulomka sta enaka (ekvivalentna) ...
Nasprotni ulomek

Nasprotni ulomek

Nasprotni ulomek ulomka    je ulomek  . Velja: +  = 0   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so racionalna števila? Števec in imenovalec v ulomku Kako je sestavljen ulomek?
Ulomki – dodatna razlaga

Ulomki – dodatna razlaga

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj so racionalna števila? Števec in imenovalec v ulomku Kako je sestavljen ulomek?
Razširjanje in krajšanje ulomkov

Razširjanje in krajšanje ulomkov

Vrednost ulomka se ne spremeni, če števec in imenovalec pomnožimo ali delimo z istim številom. Če števec in imenovalec ulomka množimo z istim številom, potem je to razširjanje ulomka. Če števec in imenovalec ulomka delimo z istim številom, ...
Razširjanje ulomka 1

Razširjanje ulomka 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Urejanje ulomkov po velikosti Primerjnaje ulomkov Kako je sestavljen ulomek?
Razširjanje ulomka 2

Razširjanje ulomka 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Urejanje ulomkov po velikosti Primerjnaje ulomkov Kako je sestavljen ulomek?
Krajšanje ulomka 1

Krajšanje ulomka 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Urejanje ulomkov po velikosti Primerjnaje ulomkov Kako je sestavljen ulomek?
Krajšanje ulomka 2

Krajšanje ulomka 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Urejanje ulomkov po velikosti Primerjnaje ulomkov Kako je sestavljen ulomek?
Krajšanje ulomka 3

Krajšanje ulomka 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Urejanje ulomkov po velikosti Primerjnaje ulomkov Kako je sestavljen ulomek?
Predznak ulomka

Predznak ulomka

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Števec in imenovalec v ulomku Kako je sestavljen ulomek? Enakost ulomkov
Ulomki 1

Ulomki 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 2

Ulomki 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 3

Ulomki 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 4

Ulomki 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 5

Ulomki 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 6

Ulomki 6

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 7

Ulomki 7

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 8

Ulomki 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov
Ulomki 9

Ulomki 9

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Ulomki Ulomki – dodatna razlaga Poenostavljanje ulomkov