Matematika je jezik vesolja

Kaj so realna števila?

Kaj so realna števila?

V množici racionalnih števil lahko vsa števila zapišemo v obliki ulomka. Nekaterih števil pa ni mogoče zapisati v obliki ulomka. Takim številom pravimo iracionalna števila. Če iracionalno število zapišemo v decimalni obliki, dobimo neskončno ...
Realna števila na številski premici

Realna števila na številski premici

V množici realnih števil lahko vsak element, torej vsako realno število, prikažemo na številski premici. Vsaka točka na premici predstavlja eno realno število oz. vsako realno število ima točko na premici.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Množice ...
Kvadratni koren

Kvadratni koren

 če in samo, če je     POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence in eksponenti Razumevanje kvadratnih korenov Poenostavljanje korenov
Kubični koren

Kubični koren

  če in samo, če je     POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence in eksponenti Razumevanje kvadratnih korenov Poenostavljanje korenov
Pravila za računanje s koreni

Pravila za računanje s koreni

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence Kvadratni koren Kubični koren
Poenostavljanje korena 1

Poenostavljanje korena 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje korenov 1 Poenostavljanje korenov 2 Poenostavljanje korenov 3
Poenostavljanje korena 2

Poenostavljanje korena 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje korenov 1 Poenostavljanje korenov 2 Poenostavljanje korenov 3
Poenostavljanje korena 3

Poenostavljanje korena 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Poenostavljanje korenov 1 Poenostavljanje korenov 2 Poenostavljanje korenov 3
Koren 1

Koren 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 2

Koren 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 3

Koren 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 4

Koren 4

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 5

Koren 5

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 6 – delno korenjenje

Koren 6 – delno korenjenje

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 7 – delno korenjenje

Koren 7 – delno korenjenje

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 8

Koren 8

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 9

Koren 9

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 10

Koren 10

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 11

Koren 11

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 12

Koren 12

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija