Matematika je jezik vesolja

Kaj je interval?

Kaj je interval?

Vzemimo realni števili a in b tako, da je a < b. Vse točke med a in b predstavljajo množico realni števil in to množico imenujemo interval.         Števili a in b sta krajišči intervala. Zaprti interval vključuje poleg ...
Določanje intervala 1

Določanje intervala 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Določanje intervala 2

Določanje intervala 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Določanje intervala 3

Določanje intervala 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 1 – presek

Interval 1 – presek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 2 – presek

Interval 2 – presek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 3 – unija

Interval 3 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 4 – unija

Interval 4 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 5 – unija

Interval 5 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami