Matematika je jezik vesolja

Koren 13

Koren 13

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 14

Koren 14

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 15

Koren 15

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 16

Koren 16

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 17

Koren 17

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Koren 18

Koren 18

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Potence s celimi eksponenti Pravila za računanje s koreni Izrazi in faktorizacija
Kaj je interval?

Kaj je interval?

Vzemimo realni števili a in b tako, da je a < b. Vse točke med a in b predstavljajo množico realni števil in to množico imenujemo interval.         Števili a in b sta krajišči intervala. Zaprti interval vključuje poleg ...
Določanje intervala 1

Določanje intervala 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Določanje intervala 2

Določanje intervala 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Določanje intervala 3

Določanje intervala 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 1 – presek

Interval 1 – presek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 2 – presek

Interval 2 – presek

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 3 – unija

Interval 3 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 4 – unija

Interval 4 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Interval 5 – unija

Interval 5 – unija

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj je interval? Množice in računanje z množicami
Kaj je neenačba?

Kaj je neenačba?

Linearne neenačbe zapišemo tako, da dva linearna izraza povežemo z neenačajem. Za nas so pomembni naslednji neenačaji;  ,  ,  , Neenačbe rešujemo podobno kot enačbe, zelo pomembno pa je naslednje pravilo: Če obe strani enačbe pomnožimo ...
Reševanje neenačbe 1

Reševanje neenačbe 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj pomeni neenačba? Preprosta neenačba 1 Preprosta neenačba 2
Reševanje neenačbe 2

Reševanje neenačbe 2

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj pomeni neenačba? Preprosta neenačba 1 Preprosta neenačba 2
Reševanje neenačbe 3

Reševanje neenačbe 3

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Kaj pomeni neenačba? Preprosta neenačba 1 Preprosta neenačba 2
Neenačba 1

Neenačba 1

  POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Reševanje neenačbe Primeri neenačb Sestavljene neenačbe 1