Matematika je jezik vesolja

Kaj so realna števila?

Kaj so realna števila?

V množici racionalnih števil lahko vsa števila zapišemo v obliki ulomka. Nekaterih števil pa ni mogoče zapisati v obliki ulomka. Takim številom pravimo iracionalna števila. Če iracionalno število zapišemo v decimalni obliki, dobimo neskončno ...
Realna števila na številski premici

Realna števila na številski premici

V množici realnih števil lahko vsak element, torej vsako realno število, prikažemo na številski premici. Vsaka točka na premici predstavlja eno realno število oz. vsako realno število ima točko na premici.   POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE: Množice ...