Matematika je jezik vesolja

Kaj je statistika?

Kaj je statistika?

Populacija in vzorec

Populacija in vzorec

Podatki – statistični znak ali spremenljivka

Podatki – statistični znak ali spremenljivka

Parameter (statistika)

Parameter (statistika)

Moč vzorca (numerus) in primeri spremenljivk

Moč vzorca (numerus) in primeri spremenljivk

Primeri različnih spremenljivk (numerične, številske, opisne, atributivne, stvarne)

Primeri različnih spremenljivk (numerične, številske, opisne, atributivne, stvarne)

Statistični Urad RS – SiStat

Statistični Urad RS – SiStat

Urejanje podatkov – uvod

Urejanje podatkov – uvod

Frekvenca in frekvenčni razred

Frekvenca in frekvenčni razred

Relativna frekvenca

Relativna frekvenca

Frekvenčna porazdelitev

Frekvenčna porazdelitev

Primer grupiranja podatkov – frekvenčna porazdelitev

Primer grupiranja podatkov – frekvenčna porazdelitev

Primer grupiranja podatkov – ranžirna vrsta

Primer grupiranja podatkov – ranžirna vrsta

Grupiranje podatkov – širina in sredina frekvenčnega razreda

Grupiranje podatkov – širina in sredina frekvenčnega razreda

Grupiranje podatkov – frekvenčna porazdelitev

Grupiranje podatkov – frekvenčna porazdelitev

Grupiranje podatkov – Kumulativna frekvenca

Grupiranje podatkov – Kumulativna frekvenca

Primer 1 – urejanje podatkov s pomočjo Excela

Primer 1 – urejanje podatkov s pomočjo Excela

Primer 2 – frekvenčna porazdelitev v Excelu

Primer 2 – frekvenčna porazdelitev v Excelu

Primer 3 – kumulativna frekvenca v Excelu

Primer 3 – kumulativna frekvenca v Excelu

Srednje vrednosti – uvod

Srednje vrednosti – uvod