Matematika je jezik vesolja

Kaj je trigonometrija?

Kaj je trigonometrija?

Kotne funkcije

Kotne funkcije

     
Kotne funkcije – primer

Kotne funkcije – primer

Povezave med kotnimi funkcijami

Povezave med kotnimi funkcijami

Kaj pomeni sinus in kosinus?

Kaj pomeni sinus in kosinus?

Kaj je tangens in kotangens?

Kaj je tangens in kotangens?

Tabela kotnih funkcij

Tabela kotnih funkcij

Vaja 1 – iskanje vrednosti sin in cos

Vaja 1 – iskanje vrednosti sin in cos

Vaja 2 – iskanje vrednosti kota s kotnimi funkcijami

Vaja 2 – iskanje vrednosti kota s kotnimi funkcijami

Vaja 3 – iskanje dolžin stranic s kotnimi funkcijami

Vaja 3 – iskanje dolžin stranic s kotnimi funkcijami

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 1

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 1

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 2

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 2

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 3

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 3

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 4

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 4

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 5

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 5

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 6

Poenostavljanje izrazov kotnih funkcij 6

Sin in cos na enotski krožnici

Sin in cos na enotski krožnici

Primeri kotnih funkcij na enotski krožnici

Primeri kotnih funkcij na enotski krožnici

Sodost in lihost kotnih funkcij

Sodost in lihost kotnih funkcij

Sinus in kosinus poljubno velikga kota

Sinus in kosinus poljubno velikga kota