Matematika je jezik vesolja

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru

Koordinatni sistem v prostoru 1

Koordinatni sistem v prostoru 1

Koordinatni sistem v prostoru 2

Koordinatni sistem v prostoru 2