Matematika je jezik vesolja

Krajevni vektor in I, J, K vektorji

Krajevni vektor in I, J, K vektorji

Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru

Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru

Določanje neznane komponente

Določanje neznane komponente

Določanje koordinate točke z vektorji

Določanje koordinate točke z vektorji

Krajevni vektor – naloga

Krajevni vektor – naloga

Razpolovišče daljice – naloga

Razpolovišče daljice – naloga

Bazna vektorja I in J – primer

Bazna vektorja I in J – primer

Bazni vektorji I J K v prostoru – primer

Bazni vektorji I J K v prostoru – primer

Komponente vektorjev – primer

Komponente vektorjev – primer

Določanje koordinate v paralelogramu – ravnina

Določanje koordinate v paralelogramu – ravnina

Določanje koordinate v paralelogramu – prostor

Določanje koordinate v paralelogramu – prostor

Vzporedna vektorja

Vzporedna vektorja

Razpolovišče daljice v prostoru

Razpolovišče daljice v prostoru

Določanje koordinate točke z vektorji 1

Določanje koordinate točke z vektorji 1

Določanje koordinate točke z vektorji 2

Določanje koordinate točke z vektorji 2

Ali točke ležijo na premici?

Ali točke ležijo na premici?

Težišče trikonika – primer

Težišče trikonika – primer

Izražanje vektorja z linearno kombinacijo

Izražanje vektorja z linearno kombinacijo

Komplanarni vektorji 1

Komplanarni vektorji 1

Komplanarni vektorji 2

Komplanarni vektorji 2