Matematika je jezik vesolja

Daljica, premica, poltrak

Ravnina in tri dimenzije »

« Osnovni pojmi v geometriji

No comments yet.

Leave a Reply