Matematika je jezik vesolja

Descartes in kartezični koordinatni sistem

Zakaj so v algebri črke? »

« Lepota algebre

No comments yet.

Leave a Reply