Matematika je jezik vesolja

Dokaz in izpeljava kvadratne enačbe

Izpeljava kvadratne enačbe – primer 1 »

« Naloga z diskriminanto

No comments yet.

Leave a Reply