Matematika je jezik vesolja

Določanje koordinate v paralelogramu – ravnina

Določanje koordinate v paralelogramu – prostor »

« Komponente vektorjev – primer

No comments yet.

Leave a Reply