Matematika je jezik vesolja

Določanje neznane komponente

Določanje koordinate točke z vektorji »

« Seštevanje in odštevanje vektorjev v prostoru

No comments yet.

Leave a Reply