Matematika je jezik vesolja

Določanje vrednosti za deljivost

)

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Deljenje

Kaj je relacija deljivosti?

Iskanje deliteljev števila


Desetiški in dvojiški sestav »

« Kdaj lahko delimo s 6?

No comments yet.

Leave a Reply