Matematika je jezik vesolja

Dve krožnici

Parabola in premica »

« Hiperbola in parabola

1 Comment

  1. Marko
    February 17, 2016 at 12:00 #

    Dobro bi bilo še, če bi razložil zakaj se krožnici odštejeta, da dobimo presečišča, ko sta zamaknjeni.
    Po navadi se uporabi metodo nasprotnih koeficientov, kjer se seštejeta da lahko nato vstavimo eno formulo v drugo ter dobimo skupe točke.

    Reply

Leave a Reply