Ekonomija

Tema 1 Poglavij 4h 45min

Mikroekonomija
40 Razlag 4h 45min
Poglej podrobno
1. Premica cene
6min 21s
2. Transformacijska krivulja
9min 22s
3. Oportunitetni stroški
11min 13s
4. Ponudba in povpraševanje
8min 24s
5. Spremembe ponudbe in povpraševanja
6min 35s
6. Minimalna in maksimalna predpisana cena
4min 27s
7. Potrošnikove preference
7min 31s
8. Indiferenčna krivulja
3min 26s
9. Mejna stopnja substitucije – MRS
13min 58s
10. Potrošnikovo ravnotežje
7min 9s
11. Elastičnost povpraševanja
15min 22s
12. Dodatna razlaga premice cene
12min 3s
13. Krivulja PCC
7min 7s
14. Krivulja ICC
5min 29s
15. Učinek dohodka in substitucije – 1.del
10min 21s
16. Učinek dohodka in substitucije – 2.del
8min 42s
17. Produkcijska funkcija
8min 14s
18. Zakon o padajočem donosu
12min 39s
19. Krivulja enakega proizvoda (izokvanta)
6min 54s
20. Mejna stopnja tehnične nadomestljivosti – MRTS
5min 14s
21. Donosi obsega
4min 38s
22. Vrste stroškov
11min 7s
23. Krivulje kratkoročnih stroškov
7min 6s
24. Krivulja enakih stroškov (izokosta)
5min 8s
25. Optimalna kombinacija proizvodnih dejavnikov
2min 29s
26. Krivulja dolgoročnih povprečnih stroškov
5min 21s
27. Krivulja dolgoročnih mejnih stroškov
5min 35s
28. Tržne strukture
2min 26s
29. Model popolne konkurence (P=MC)
10min 8s
30. Stroškovne funkcije in cena v popolni konkurenci
9min 50s
31. Krivulja ponudbe za podjetje in panogo v popolni konkurenci
4min 59s
32. Točka indiferentnosti oz. ničelna točka dobička
3min 44s
33. Popolna konkurenca na dolgi rok
5min 29s
34. Izračun PCC (12.naloga, str.40)
4min 14s
35. Dolgoročno konkurenčno ravnotežje podjetja
4min 36s
36. Dolgoročna krivulja ponudbe panoge
4min 41s
37. Monopol in vzroki za nastanek
4min 23s
38. Krivulje monopolista
6min 14s
39. Optimalni obseg proizvodnje za monopolista (MC=MR)
5min 28s
40. Naloga za monopol
6min 53s
Poglej podrobno
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij