Matematika je jezik vesolja

Elipsa in hiperbola

Naloga 1 »

« Parabola in premica

No comments yet.

Leave a Reply