Kvadratna funkcija – ničle

Razlaga 6min 30s

Kvadratna funkcija – ničle

Razlaga 6min 30s

NIČLE KVADRATNE FUNKCIJE
Ničle kvadratne funkcije so tiste vrednosti x, pri katerih je f(x) = 0. To pomeni, da funkcija seka x os. Kvadratna funkcija ima običajno dve ničli, ki ju lahko izračunamo na več načinov.

Za določitev ničel rešimo kvadratno enačbo ax^2 + bx + c = 0.

RAČUNANJE NIČEL

Za izračun ničel enačimo celotno funkcijo z 0 in dobimo kvadratno enačbo.

Če je možno, enačbo rešimo z izpostavljanjem največjega skupnega faktorja ali pa s pravili za razstavljanje tročlenika, torej z vietovim pravilom.

V kolikor to ni možno, za izračun ničel uporabimo kvadratno formulo: x = [-b ± √(b^2 – 4ac)] / (2a).

Kvadratna funkcija
54 Razlag 4h 55min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app