Kvadratna funkcija – uvod

Razlaga 5min 6s

Kvadratna funkcija – uvod

Razlaga 5min 6s

KVADRATNA FUNKCIJA

DEFINICIJA: Kvadratna funkcija je funkcija oblike f(x) = ax² + bx + c, kjer so a, b in c realna števila, pri čemer je a ≠ 0. Funkcija preslika realna števila v realna števila.

POMEN KOEFICIENTOV:

1. Vodilni koeficient (a):

  • Če je a > 0, se graf odpre navzgor.
  • Če je a < 0, se graf odpre navzdol. Velikost vrednosti |a| vpliva na širino grafa; večji kot je |a|, bolj “ozek” je graf.

2. Linearni koeficient (b): Koeficient b vpliva na položaj vrha parabole in smer njene simetrije.

3. Konstantni člen (c): Predstavlja točko, kjer graf seka y-os, torej točko (0, c).

Kvadratna funkcija
54 Razlag 4h 55min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app