Logaritemska funkcija

Razlaga 7min 5s

Logaritemska funkcija

Razlaga 7min 5s

DEFINICIJA LOGARITEMSKE FUNKCIJE

Logaritemska funkcija je inverz eksponentne funkcije. Če je y=b^x, kjer je b pozitivno realno število in ni enako 1, potem je logaritemska funkcija definirana kot x=log_b​(y). Z drugimi besedami, logaritem nam pove, na katero potenco moramo dvigniti osnovo b, da dobimo y.

VRSTE LOGARITEMOV

  1. Naravni logaritem (ln): Tu je osnova Eulerjevo število e≈2.718. Naravni logaritem je zelo pomemben v kalkulusu in je označen kot ln(x).
  2. Desetiški logaritem: Osnova tega logaritma je 10 in je pogosto uporabljen v inženirstvu in znanosti. Označen je kot log⁡(x)log(x) ali log⁡_10(x)

LASTNOSTI LOGARITEMSKE FUNKCIJE

  1. Definicijsko območje: Logaritemska funkcija je definirana samo za pozitivne realne številke.
  2. Inverzna funkcija: Logaritemska funkcija je inverzna eksponentni funkciji.
Kvadratna funkcija
54 Razlag 4h 55min
Ne najdeš vseh odgovorov v mojih videih? Spoznaj svojega osebnega AI inštruktorja matematike:
Checkmark yellow
Vodeno reševanje konkretnih matematičnih problemov
Checkmark yellow
Slikaj enačbo in preveri postopek reševanja
Checkmark yellow
Osnovnošolska in srednješolska matematika
Checkmark yellow
Do 25x cenejši od tradicionalnih inštrukcij
AI new mobile app