Matematika je jezik vesolja

Interval naraščanja in padanja 1

Interval naraščanja in padanja 2 »

« Natančno risanje grafov funkcij

1 Comment

  1. Eva
    February 17, 2018 at 17:14 #

    Kako je lahko pri padanju x>-2, x=-3 ali x=-4,.. To ni v skladu s predpisom, da mora bit x večji od -2?

    Reply

Leave a Reply to Eva