Matematika je jezik vesolja

Izpostavljanje skupnega faktorja 1

pravila za računanje s potencami

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Potence

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni in kubični koren


Izpostavljanje skupnega faktorja 2 »

« Poenostavljanje izraza 3

No comments yet.

Leave a Reply