Matematika je jezik vesolja

Izpostavljanje skupnega faktorja 2

pravila za računanje s potencami

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Potence

Potence s celimi eksponenti

Kvadratni in kubični koren


Izpostavljanje skupnega faktorja 3 »

« Izpostavljanje skupnega faktorja 1

No comments yet.

Leave a Reply