Matematika je jezik vesolja

Kaj je neenačba?

Linearne neenačbe zapišemo tako, da dva linearna izraza povežemo z neenačajem.

Za nas so pomembni naslednji neenačaji; < , > , \le \!\, ,\ge

Neenačbe rešujemo podobno kot enačbe, zelo pomembno pa je naslednje pravilo:

Če obe strani enačbe pomnožimo ali delimo z negativnim številom, se neenačaj obrne!

Rešitev linearne neenačbe je vedno interval, ki na eno stran ni omejen.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj je interval?

Neenačbe na številski premici

Sistem neenačb grafično 1


Reševanje neenačbe 1 »

« Interval 5 – unija

1 Comment

  1. Mojca
    January 26, 2017 at 20:03 #

    Meni se zdi da je ena beseda narobe.
    Če obe strani neenačbe pomnožimo ali delimo z negativnim številom, se neenačaj obrne!

    Reply

Leave a Reply