Matematika je jezik vesolja

Kaj so cela števila?

)

Cela števila so množica, ki vsebuje celotno množico naravnih števil. Poleg vseh naravnih števil pa v množici celih števil nastopajo tudi vse nasprotne vrednosti naravnih števil n.

Na številski premici so naravna števila desno od izhodišča (0). Vse nasprotne vrednosti naravnih števil pa so levo od izhodišča. Torej naravno število n = 3 ima nasprotno vrednost -n = -3.

 

 

Cela števila označimo z \mathbb{Z} \!\,.

Množica \mathbb{Z} \!\, je unija negativnih celih števil, števila 0 in pozitivnih celih števil.

Naravna števila so pozitivna cela števila.

Cela števila omogočajo računanje primerov, kjer od manjšega odštevamo večje število. Primer: 3 – 6

Odštevanje je tako definirano kot prištevanje nasprotne vrednosti.

a – b = a + (-b)

Število a – b imenujemo razlika  ali diferenca.


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Kaj so naravna števila?

Seštevanje

Odštevanje


Zakonitosti računanja s celimi števili »

« Izpostavljanje skupnega faktorja 3

No comments yet.

Leave a Reply