Matematika je jezik vesolja

Kaj so racionalna števila?

Kadar računamo z naravnimi in celimi števili,  lahko pri določenih računih dobimo rezultate, ki ne spadajo v nobeno izmed naštetih množic.

PRIMER: 3 : 6 = 0,5

Zato vpeljemo novo množico, v kateri so racionalna števila.

Množico racionalni števil označimo s simbolom \mathbb{Q} \!\,.

V tej množici so vsa števila, ki jih lahko zapišemo z ulomki. Rezultat pri zgornjem primeru lahko zapišemo tudi kot  \frac {1}{2}.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Decimalna števila in procenti

Ulomki

Razmerja, enote in mere


Ulomki »

« Primer 8

No comments yet.

Leave a Reply