Matematika je jezik vesolja

Kaj so realna števila?

V množici racionalnih števil lahko vsa števila zapišemo v obliki ulomka.

Nekaterih števil pa ni mogoče zapisati v obliki ulomka.

Takim številom pravimo iracionalna števila. Če iracionalno število zapišemo v decimalni obliki, dobimo neskončno zaporedje neperiodičnih decimalk. Najbolj znano iracionalno število je \pi \!\, (pi).

\pi \!\, = 3,14159265359

Podoben primer je tudi \sqrt {2} 1.41421356237…

Ker tudi ta števila nastopajo na številski premici, vendar jih do sedaj še nismo vključili v nobeno množico, vpeljemo množico realnih števil. V njej so tako vsa števila, ki jih lahko prikažemo na številski premici. Naravna števila, cela števila in racionalna števila so tako podmnožice realnih števil.

Množico realnih števil označimo z \mathbb{R} \!\,.

 


POMEMBNO ZA RAZUMEVANJE:

Množice in računanje z množicami

Ulomki

Računanje z ulomki


Realna števila na številski premici »

« Procentni račun – naloga 4

1 Comment

  1. igor
    August 10, 2014 at 17:28 #

    Super stran, dobre razlage…

    Reply

Leave a Reply